Nötkreatur med ”massiva blödningar” upptäckt på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20