kyckling87
Problemen med ostuckna slaktkycklingar fortsätter på skandalslakteriet Kronfågel
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20