Personal på Näringslivets Internationella Råd skadad vid övning med gisslantagning
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20