Åter klämda tår på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
En officiell veterinär, OV, har i dagarna upptäckt uttjänta värphöns som fått sina tår klämda i en transport till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Det är inte första gången.
”Vid levandedjurbesiktning av fåglar under vecka 40 upptäcktes av officiell veterinär totalt 19 stycken fåglar som fått tår fastklämda mellan transportbehållarna. Företaget informerades och fåglarna lossades omedelbart. Länsstyrelsen informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning och transport av fåglarna. Plocklag ... och ... anlitas via slakteriet. Information om plocklaget har inhämtats från slakteriet”, skriver OV i anmälan.
Det är långt ifrån första gången klämda tår upptäckts på skandalslakteriet.
LÄS OCKSÅ: Fler klämda tår upptäckta på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Tår sönderklämda i Håkantorp Slakteri:s transportburar
LÄS OCKSÅ: Stort antal fjäderlösa höns med fotskador på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Håkantorp Slakteri den 23 och 24 juli: Höns med akuta och gamla frakturer, hög dödlighet i burar, och fastklämda tår
/FoodMonitor
Bland annat det här har hänt på skandalslakteriet i år:
LÄS OCKSÅ: Mycket hög transportdödlighet upptäckt på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – ”i många av burarna var samtliga fåglar döda”
LÄS OCKSÅ: Massdöd upptäckt på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – upp till 10 döda höns av totalt 11 per bur
LÄS OCKSÅ: Allvarliga sårskador upptäckta på 1 825 höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: skadade och sjuka höns levererades till Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Något har hänt vid avlivningen av 1 500 tuppar på Håkantorp Slakteri

t20