Kil98
Listeria på Kils Slakteri ”klustrar exakt med humanfall”
Den första november förbjöd Livsmedelsverket charkbolaget Kils Slakteri AB i Kil ”att producera livsmedel i charklokalen”. Några dagar senare hävdes det förbudet. Nu har det framkommit att ett av de prover som tagits i verksamheten, kött från en kvarn som analyserats av Folkhälsomyndigheten, ”klustrar exakt med humanfall”. Alltså med fall den senaste tiden där tre personer insjuknat, varav två dött. I ett av fallen ska listerian kommit från en ost som ett annat bolag tillverkat. Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Kils Slakteri en längre tid struntat i listeriaprovtagning.
– Listeria är ett av de allvarligaste smittämnena vi har i och med att det drabbar de som har försvagat immunförsvar, äldre personer med underliggande sjukdomar och gravida och deras foster. Det finns risk att det orsakar dödsfall. Därför är det viktigt att företag håller koll på detta, säger Mats Lindblad som är smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20