mat22
Västerås säger sig ha flest portioner lagrad krismat
Västerås stad meddelar att man i en hemlig byggnad har lagrat 40 000 portioner frystorkad och konserverad krismat som har en hållbarhet i 25 år. Det påstår myndigheten är mest av alla kommuner i hela landet och ska räcka till att bidra till västeråsares överlevnad i sju dagar.
”Västerås stad har sett en sårbarhet i att det finns mycket begränsad lagring av mat i Sverige och inom flera av stadens verksamheter. En stor del av den mat finns i lagren förstörs om det blir strömavbrott och kylsystemen stannar. Den mat som finns i lagren är också ofta svåra att tillaga utan elektricitet. År 2020 beslutade kommunfullmäktige i Västerås stad att investera 5 miljoner kronor i frystorkad krismat. Utöver detta satsades 4.8 miljoner på teknisk robusthet som reservkraft och nödvattenanslutningar. Satsningen är den största bland alla landets kommuner”, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.
”Om betalningssystemen slutar att fungera kommer staden inte att kunna betala ut försörjningsstöd. Då måste Västerås stad som minimum kunna säkerställa mat, vatten och värme även för denna målgrupp. Insatspersonal som kommer att verka i Västerås vid en samhällsstörning ska vara trygga med att komma hit och arbeta för att här är tillgången på mat säkrad.”
mat21
/FoodMonitor
Foto: Västerås stad.

t20