slIMG_0408
Inkompetent personal gör att höns fortsätter att lida och dö i transporter till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
KOMMENTAREN FoodMonitor har fått in uppgifter om inkompetens i hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Valla. Inkompetensen gör att det inte finns förutsättningar för att förbättra situationen och minska det onödiga lidandet bland djur och antalet självdöda. Hög personalomsättning och stress är enligt uppgift viktiga bidragande orsaker till problemen i anläggningen. Under flera veckor den senaste tiden har Livsmedelsverket dokumenterat klämda höns och höns som kvävts ihjäl under transporter. Ett stort antal höns har varit sjuka då de transporterats.
”Vid levandedjurbesiktning av fåglar under vecka 48 och 49 upptäcktes av officiell veterinär totalt 26 stycken fåglar som fått tår fastklämda mellan transportbehållarna. Företaget informerades och fåglarna lossades omedelbart. Länsstyrelsen informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning och transport av fåglarna. Plocklag anlitas via slakteriet. Information om plocklaget har inhämtats från slakteriet”, skriver OV i en anmälan i dagarna till länsstyrelsen.
Vid transporter till skandalslakteriet används bland annat en transportbil som har ett ventilationssystem som emellanåt slutar att fungera. Livsmedelsverket uppger att man påpekat detta för skandalslakteriet. Men det tycks inte ha haft någon effekt.
Det här har hänt denna månad då många höns kvävts ihjäl i den transportbilen:
LÄS OCKSÅ: Ny skräcktransport med höns till Håkantorp Slakteri – 300 kvävdes ihjäl
LÄS OCKSÅ: Ännu en skräcktransport till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – 153 höns kvävdes ihjäl
FoodMonitor har under flera år avslöjat allvarliga brister i djurskyddet på skandalslakteriet. Myndigheterna agerar enligt lagstiftningen och påpekar brister. Men bolaget lovar bättring, personal omsätts och allt får fortsätta som tidigare.
Enligt en källa är personalomsättningen hög på arbetare från Litauen, där ägarna till slakteriet finns, eftersom arbetarna efter ett tag inte står ut med arbetsförhållandena på anläggningen i Vara och att man är upprörda över att djur behandlas illa. De ska enligt uppgift också ha usla löner.
Det finns frågetecken kring en del av dessa arbetares tillstånd att få arbeta i Sverige och deras kompetens – och om de som kör transporterna till slakteriet, som numer lagts ut på separata bolag i "koncernen", gör detta enligt gällande lagstiftning.
Lösningen är enkel: myndigheterna bör stänga slakteriet.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: det här är skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB
Foto: FoodMonitor.