k98
Förbud mot äggpackeriet Wermlands Hönseri – Livsmedelsverket hotar med 100 000 kronor i vite
Äggpackaren Wermlands Hönseri AB Grums i har enligt uppgift sålt förpackade ägg till gårdsbutiken Mossens gård i Karlstad utan att vara anmälda som äggpackeri hos Livsmedelsverket. Myndigheten förbjuder nu äggpackaren att släppa ut ägg på marknaden vid 100 000 kronor i vite.
k82
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: de aktuella äggen som Karlstads kommun upptäckte vid kontrollen av Mossens Gård i november. Foto: Karlstads kommun.

t20