bonde23
Polisen och länsstyrelsen säger sig ha bevittnat djurplågeri – djurbonde åtalad
I samband med att länsstyrelsen och polisen förra året gjorde ett kontrollbesök hos en djurbonde i Södermanlands län så bevittnades det hur ett får sköts med bultpistol på ett felaktigt sätt. Enligt länsstyrelsen agerande djurbonden i affekt och med uppsåt. Även i ett flertal andra fall ska djurbonden, enligt länsstyrelsen, utsatt djur för svårt lidande. Nu står djurbonden åtalad för två fall av djurplågeri vid Eskilstuna tingsrätt.
”Han (misstänkt) sköt på en anatomisk punkt i huvudet på fåret som inte är korrekt, vilket gjorde att bedövningen misslyckades. Det fanns ingen indikation på att djuret var bedövat efter detta skott. Det orsakade en skallfraktur. Han bör ha kompetens för detta. … (sakkunnig på länsstyrelsen /red) berättar att han efter det första skottet säger "jag siktade fel den här gången". Hon ska också ha sagt till honom innan det första skottet att "det är inte där man skjuter på en bagge". Han agerade i affekt, med tydligt uppsåt. Djuret bör ha uthärdat svår smärta. … (sakkunnig på länsstyrelsen /red) uppskattar tiden från det att djuret får det första felaktiga skottet, fram till sin död, är ungefär två minuter. Under den här tiden har misstänkt också foten över djurets hals”, skriver polisen i en förundersökning.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: med foten på halsen. Det aktuella fåret som djurbonden enligt myndigheterna sköt fel med en bultpistol och agerade med tydligt uppsåt mot. Foto: Länsstyrelsen Södermanland.

t20