k23
Högt antal fotskador i flock som levererades till skandalslakteriet Kronfågel
I söndags levererade en uppfödare i Västra Götaland en flock med 14 061 slaktkycklingar till skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. En officiell veterinär, OV som var på plats på slakteriet konstaterade att många av dessa fåglar hade fotskador.
”Vid slakt av fåglar från 2021-12-26 observerades av officiell veterinär högt antal fotskador i flocken. Vid räkning av fotpoängen uppgick summan till 191.5. Länsstyrelsen informeras per rutin om iakttagelsen då Livsmedelsverket bedömer att kontroll av faktorer som kan påverka fåglarna under uppfödningstiden hemma på gården kan vara befogad”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
Uppgifter om uppfödaren har sekretessbelagts av länsstyrelsen.
/FoodMonitor

t20