Rånare kröp in på lager via mejeridörrarna i Coop-butik
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20