Jordbruksverket och SVA anordnar för första gången en smittskyddskonferens
Jordbruksverket meddelar att man den 12 oktober i år tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för första gången anordnar en smittskyddskonferens. Temat är ”smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld”.
”Sverige behöver stärka arbetet med smittskydd och djurhälsa – det är nödvändigt för att värna livsmedelsförsörjningen, ekonomin och folkhälsan”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
”De stora utbrotten av fågelinfluensa och salmonella år 2020-2021 visar hur viktigt det är att prioritera och satsa på smittskydd eftersom det är en förutsättning för en livsmedelsproduktion med friska djur.”
Konferensen planerar man att hålla i Jönköping.
”Inbjudan, praktisk information kring deltagande och detaljerat program kommer efter sommaren, men boka redan nu datumet i kalendern. Konferensen är öppen för alla intresserade”, skriver Jordbruksverket.
/FoodMonitor

t20