n21
Misstänkt transportskadad nöt på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, ett misstänkt transportskadat nöt på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors. Det framgår av en anmälan som OV skickat till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om transportören och leverantören.
/FoodMonitor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
Bilden: det aktuella nötkreaturet. Foto: Livsmedelsverket.

t20