sIMG_3974
Är Länsstyrelsen Dalarna Stora Enso:s knähund?
LEDARSTICK När FoodMonitor i dagarna begärde att få ta del av handlingar gällande kemikalieanvändningen på kartongtillverkaren Stora Enso anläggning i Fors från Länsstyrelsen Dalarna inträffade något märkligt. Istället för att, som myndigheter brukar, sekretessgranska och lämna ut handlingarna så lät Länsstyrelsen Dalarna istället Stora Enso Fors göra detta åt dem. Resultatet blev sedan att myndigheten lämnade ut handlingar som bar bolagets maskeringar. Totalt har användandet av 17 kemikalier, flera av dem med farliga egenskaper, maskerats. Frågan är om det följer Sekretesslagen (OSL) och Tryckfrihetsförordningen (TF).
”Jag fick en förfrågan från en journalist som vill ha en kemikalieförteckning från eran verksamhet. Jag hittade bifogad fil. Är det något som ni anser bör sekretessbeläggas eller kan jag lämna ut handlingen som den är?”, skriver en handläggare på Länsstyrelsen Dalarna i ett mejl till miljöchefen på Stora Enso Fors efter det att FoodMonitor begärt att få ta del av handlingar.
I ett senare mejl skriver länsstyrelsen så här till bolaget:
”Vi kan behöva mer motivering om det är någon specifik produkt som ni inte anser att vi ska lämna ut … .”
Miljöchefen på Stora Enso Fors tycks inte ha haft något emot att lägga locket på och maskera.
”Jag har svartat de fälten vi anser ska sekretessbeläggas i bifogade dokument”, skriver miljöchefen i ett mejl till Länsstyrelsen Dalarna.
I samband med utlämnandet av handlingen skriver handläggaren på Länsstyrelsen Dalarna så här i ett mejl till FoodMonitor:
”Stora Enso Fors har maskat de svarta fälten i excelfilen efter diskussion med länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar bolagets bedömning i fråga om vad som ska omfattas av sekretess. Hör av er om ni vill ha ett överklagningsbart beslut”
Ett sådant beslut har vi sedan begärt. FoodMonitor överväger nu att få lagligheten i myndighetens agerande prövad.
Det inträffade pekar på ett ohälsosamt samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Stora Enso.
s98
Men det inträffade är inte en isolerad händelse. Även Länsstyrelsen Värmland tycks snällt lyda Stora Enso vill när det handlar om utlämnandet av allmänna handlingar.
Som FoodMonitor nyligen rapporterat om så skickar kartongtillverkaren Stora Enso Skoghall rutinmässigt färdigmaskerade handlingar som gäller användningen av farliga kemikalier till Länsstyrelsen Värmland.
LÄS MER: Stora Enso Skoghall maskerar användning av farliga kemikalier vid produktion av kartongprodukter till livsmedelsindustrin
Det kan förvisso finnas ett behov av att företags uppgifter om kemikalieanvändning hålls hemlig. Men att som i fallet med Länsstyrelsen Värmland acceptera att Stora Enso Skoghall maskerar sådana uppgifter även för länsstyrelsen är oacceptabelt och gör det omöjligt för länsstyrelsen att kunna fullgöra sitt kontrolluppdrag gentemot bolaget.
I fallet med Stora Enso Fors fick alltså Länsstyrelsen först in de omaskerade handlingarna men valde sedan alltså att låta bolaget maskera allmänna handlingar efter det att FoodMonitor begärt att få ta del av dem. Det är oroväckande. Vad är det som gör att Stora Enso får den här specialbehandlingen? Det kan man fråga sig.
Eftersom länsstyrelsens kontroll av Stors Enso:s kemikalieanvändning är så här bristfällig kan det finnas risker för livsmedelsindustrin, konsumenter och för miljön runtomkring bolagets svenska bruk.
Länsstyrelsen borde sluta agera knähund åt Stora Enso.
HÅKAN FRISELL
Bilden överst: del av den aktuella utlämnade handlingen. Bilden underst: bild från artikel om Stora Enso Skoghall. Foto: FoodMonitor.