eDSC_0107
Förhöjda halter av nickel och koppar i dricksvatten på Espresso House Gamlestadens Resecentrum
Det finns brister i dricksvattenhanteringen i verksamheten Espresso House Gamlestadens Resecentrum som tillhör kafékedjan Espresso House. Det påstår livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad som säger sig ha uppmätt förhöjda halter av nickel och koppar. Göteborgs Stad kräver nu att bristen rättas till. Espresso House meddelar att man åtgärdar bristen och att det inte föreligger någon risk för vare sig gäster eller medarbetare.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20