Radioaktivt material nedgrävt på SLU – kan innehålla även uran och plutonium – SSM vill ha svar
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i dagarna bett Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att redovisa det radioaktiva avfall som sedan 1960-talet har deponerats i marken på SLU i Ultuna. Detta efter det att Uppsala kommun ställt frågor i samband med planeringen av en utbyggnad av spårvägen till Ultuna. Det finns uppgifter i en rapport från företaget Ramboll om nedgrävda tunnor med radioaktivt material. Det finns till och med uppgifter om att uran och plutonium ska ha dumpats.
– Det här är SLU:s ansvar att säkerställa det som man ställt till med, säger en handläggare på Uppsala kommun.
”Området har aldrig blivit ordentligt undersökt och kartlagt”
”Det radioaktiva materialet sägs ha grävts ner i tunnor cirka 3-4 meter i marken”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20