Vattenläcka stoppade slakten i Bjursunds slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20