Livsmedelsverket och kommunerna har ett ”hästjobb” att ta bort chagaprodukter från marknaden
Det är enligt Livsmedelsverket inte tillåtet att använda svampen chaga i livsmedel, förutom i kosttillskott. Det har myndigheten kommit fram till bland annat efter det att företaget Tevsjö Destilleri i Järvsö AB i Järvsö ställt frågor om chaga får användas i spritdrycker. Nu står Livsmedelsverket och kommunerna inför den stora uppgiften att rensa den svenska marknaden från otillåtna chagaprodukter.
”Ja, det stämmer att alla chagaprodukter som inte är kosttillskott är otillåtna. Och jag håller med om att vi och kommunerna har ett hästjobb framför oss att se till att alla otillåtna produkter tas bort från marknaden!”, skriver en statsinspektör på Livsmedelsverket i ett mejl denna vecka till Tevsjö Destilleri i Järvsö AB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20