Jordbruksverket vägrar att lämna ut uppgifter om hästar – Länsstyrelsen Norrbotten överklagar till Regeringen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20