Circle K i Solna måste hålla kundentrén låst på natten vid ensamarbete och använda nattlucka – 100 000 kronor i vite hotar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20