DAVA Foods i Skara föreläggs att stoppa takdropp på ägg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20