r23
Flera viten hotar Restaurang Global i Göteborg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Göteborgs Stad.

t20