t23
Kraftigt minskad export till Ryssland och Belarus
Enligt Tullverket visar en översiktlig exportbild för Ryssland och Belarus på en mycket kraftig minskning av antal tullid vid export till dessa länder från Sverige efter – och ett kraftigt minskat exportvärde. Flyktingströmmen har ökat. Det framgår av en lägesbild i dagarna från myndigheten gällande det väpnade angreppet på Ukraina.
”Flyktingströmmen har ökat och mest utmärkande är den färjeankomst som ankommer Nynäshamn en gång om dagen. Antalet flyktingar varierar men ”normalt” ankommer 300 - 500 per ankomst och med dem kommer ett trettiotal sällskapsdjur”, skriver Tullverket i lägesbilden.
Även ärenden som gäller produkter med dubbla användningsområden, PDA, har enligt Tullverket minskat kraftigt.
Myndigheten säger att man fick mycket frågor kring PDA förra veckan men att det nu har lugnat ner sig.
Tullverket uppger också att Säkerhetspolisen har manat till vaksamhet.
”Säkerhetspolisen gick i egenskap av tillsynsmyndighet gå ut med en skrivelse där man uppmanar alla verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet till skärpt vaksamhet”, skriver man.
/FoodMonitor
Fakta:
Ett Tull-ID är enligt Tullverket "en bokstavs- och sifferkombination som är unik för en tulldeklaration. En tulldeklaration kan röra en eller flera import- eller exportvaror".

Foto: Tullverket.

t20