paddel21
Misstänkt slagna slaktsvin
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, tre slaktsvin som misstänks ha slagits med drivpaddel. Det framgår av en anmälan till Länsstyrelsen Skåne som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, transportören och slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20