oDSC_0179
Magsjukebakterie i Oatlys produkt – konsumenter drabbade – europeiskt larm utfärdat
95 000 enlitersförpackningar från havredryckstillverkaren Oatly i Malmö kan enligt uppgift innehålla magsjukebakterien bacillus cereus. 29 konsumenter har hittills drabbats varav två blivit magsjuka. Oatly säger sig själva funnit bacillus cereus i 8 prover. I dagarna har ett europeiskt livsmedelslarm utfärdats.
”Vi har tagit emot 29 klagomål om stinkande, skämd, illasmakande och gulaktig havremjölk”, skriver Oatly enligt uppgift i ett dokument.
”Två av dessa klagomål rapporterade magsmärta och kräkningar.”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: genrebild. Inte den aktuella produkten. Foto: FoodMonitor.
In english:
Stomach disease bacterium in Oatly's product – consumers affected – European alarm issued
95 000 one-liter packages from the oat drink manufacturer Oatly in Malmö can reportedly contain the stomach bacterium bacillus cereus. 29 consumers have so far been affected, two of whom have contracted stomach disease. Oatly have found bacillus cereus in 8 samples. A European food alert has recently been issued.
"We have received 29 complaints about smelly, spoiled, bad-tasting and yellowish oat milk", Oatly wrote in a document.
"Two of these complaints reported abdominal pain and vomiting."
/FoodMonitor

t20