Fingertopp avklippt på Semper
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20