Tungt lastat bud på Foodora föll baklänges och skadades
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20