Maskin bröt fingrar på Kiviks Musteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20