gris89
Fler självdöda grisar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: en av de aktuella grisarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20