gris87
Gris med traumatisk sårskada upptäckt på KLS Ugglarps i Kalmar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket.

t20