Olycka med monterad kniv på Kristianstads stärkelsefabrik
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20