slaktsvin62
Slaktsvin med benstump
I februari levererades det ett slaktsvin vars högerben var en stump till ett svenskt slakteri. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort och som Livsmedelsverket i dagarna lämnat ut. OV anser att grisen inte borde ha transporterats. Myndigheten har sekretessbelagt uppgifter om de inblandade företagen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.

t20