Invasionen av Ukraina ökar svenskarnas vilja till beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari så känner svenskarna ett ökat ansvar för sin egen beredskap, och ett ökat ansvar för Sverige. Det framgår av en undersökning som myndigheten beställt av undersökningsföretaget Attityd. 1 044 personer mellan 15 och 74 år svarade på en enkät på nätet.
– Det har kommit många signaler på att engagemanget för Sveriges beredskap har ökat hos allmänheten. Exempelvis har de frivilliga försvarsorganisationerna fått mellan 8 000 och 10 000 nya medlemmar på bara några veckor. Det motsvarar vad de normalt får under ett helt år, säger Christina Andersson, riskkommunikatör på MSB, enligt ett pressmeddelande.
Samtidigt får kommunerna generellt sett ett underbetyg.
”Cirka 40 procent av respondenterna tycker att det finns tillräckligt med information om hur det försämrade säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina påverkar Sverige och om hur man själv kan agera. 46 respektive 47 procent anser att MSB och Försvarsmakten har tillräckligt relevant information. Motsvarande siffra för kommunerna är endast 13 procent. 53 procent tycker att den lokala informationen är dålig eller mycket dålig”, skriver MSB i pressmeddelandet.
Många svenskar ser till att ha extra mat hemma.
”Totalt sett har 66 procent stärkt, eller planerar att stärka, sin hemberedskap, främst genom att bland annat bunkra extra mat och vatten”, skriver MSB.
/FoodMonitor

t20