KLS72
Hög halt av antibiotika i svensk gris på KLS Ugglarps
Mer än 400 mikrogram av antibiotikan oxytetracyklin per kilo har påvisats i muskel på en svensk gris som förra månaden slaktats på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar. Det är långt över gällande gränsvärde. Det framgår av ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
DENNA ARTIKEL UPPDATERAS LÖPANDE!
HÅKAN FRISELL
Anna Droben som är kommunikationschef på KLS Ugglarps meddelar att man absolut inte vill svara på några frågor från FoodMonitor om det inträffade.
(KLS Ugglarps AB:s tidigare vd och andra anställda svarade tidigare gärna på frågor från FoodMonitor. Det tycks nu ändrats av någon anledning. Kommunikationschefens mycket tydliga aversion mot media är oseriöst och kan tyda på problem i bolaget. Det bör nog deras kunder och leverantörer notera /red)
Bilden: genrebild. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.