slaktsvin89
Brister gällande leverantörsgarantier för slaktkroppar på KLS Ugglarps nu i dager
KOMMENTAREN Av någon anledning diarieförde Livsmedelsverket i dagarna bilder på slaktkroppar på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar gällande avvikelser myndigheten påstår sig upptäckt förra året. KLS Ugglarps kommunikationschef säger att bolaget inte vill ge en kommentar, och speciellt inte till FoodMonitor. Bilderna tycks visa på allvarliga brister.
Det handlar enligt en officiell veterinär, OV, om "kvarvarande hår, borst och olja" på slaktkroppar av gris.
Enligt OV handlade bristerna om detta:
”Att företaget inte hade upprättat, genomfört och upprätthållit regelbundna rutiner för verifiering som säkerställer att övervakningen av leverantörsgarantierna sker korrekt”
”Att det saknades rutiner för dokumentation av verifieringen att övervakningen av leverantörsgarantierna sker korrekt”
Enligt Livsmedelsverket har bolaget sedermera rättat till avvikelserna.
Det är problematiskt om Livsmedelsverket i detta fall legat efter med att komplettera ärendet med bilder. Men samtidigt händer det så sällan att det i dagsläget inte är något större problem.
Det stora problemenet är istället den attityd KLS Ugglarps numer tycks ha till media.
När FoodMonitor kontaktade KLS Ugglarps sa Anna Droben som är kommunikationschef att bolaget inte vill kommentera det nu aktuella ärendet eller andra ärenden där det upptäckts brister. Och speciellt inte till FoodMonitor, säger hon. Sedan slängde hon på luren.
Det är inte ett seriöst agerande. Speciellt inte när det gäller ett bolag av den storleken. KLS Ugglarps tidigare vd brukade alltid svara på frågor även om det kunde gälla allvarliga avvikelser.
Bolagets kunder och leverantörer bör nog notera detta. Udda attityder till media kan vara ett tecken på allvarliga problem i ett företag.
HÅKAN FRISELL
Bilderna: tagna vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.