KLS38
KLS Ugglarps tvingade slaktsvin att trängas – larm från Livsmedelsverket
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket sekretessbelagt uppgifter om djurskyddsbrister på slakteriet KLS Ugglarps AB i Trelleborg. Nu har FoodMontor fått in den omaskerade handlingen. Avvikelsen handlar om att myndigheten anser att slakteriet inte ger slaktsvin tillräckligt med utrymme.
”Vid kontroll av beläggningsgrad vid uppstallning eller förvaring av djurslaget slaktsvin vid slakteri KLS Ugglarps AB, Trelleborg 121 har följande brister påvisats: djuren var inte uppstallade eller förvarade i ett efter omständigheterna tillräckligt stort utrymme. Livsmedelsföretagaren har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen och därför anser undertecknad att ärendet ska överlämnas till den behöriga myndigheten som har möjlighet att vidta verkställighetsåtgärder”, skriver OV i mejlet.
Kontrolldatum var den 29 mars och det ska ha handlat om 75 slaktsvin.
KLS Ugglarps har meddelar att man vägrar att svara på frågor om ärendet.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Livsmedelsverket påstår att djurskyddsbrister påvisats på KLS Ugglarps i Trelleborg

t20