rapport89
Kriget i Ukraina ger enligt Livsmedelsverket nu måttlig påverkan – myndigheten ser allvarliga risker vid horisonten
Livsmedelsverket ser nu en så kallad ”måttlig påverkan” när det myndighetens verksamhet till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Myndigheten har också identifierat risker. Det framgår av ett dokument som FoodMonitor tagit del av.
”Kriget i Ukrina medför att verksamhet inom Livsmedelsverket påverkas i ingen till måttlig nivå. Viss verksamhet har tvingats till omprioritera. Exempelvis har vissa regeringsuppdrag, projekt etcetera prioriterats ned för att frigöra resurser”, skriver Livsmedelsverket i dokumentet.
Myndigheten ser nu bland annat dessa risker:
”Ökade matpriser kan leda till lägre tillgång till näringsriktig bra och säker mat. Kostnader för att producera dricksvatten och mat ökar. Producenter riskerar att få problem med kostnadstäckning och ökande matpriser för konsument.”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.