Mt Svea Scand förbjuds att släppa ut två köttprodukter på marknaden – Stockholms stad hotar med vite
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20