Anställd på Hemköp slog sönder knogen mot snattares ansikte
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor