Stockholms stad har stoppat flera Iranska livsmedel på Caspian Supermarket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor