tjurar21
Ungtjurar med kraftigt förväxta klövar påträffade på HKScan i Linköping – ”vissa klövhalvor växte omlott”
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, som är stationerad på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping ett antal ungtjurar som hade kraftigt förväxta klövar. Hur många djur det handlar om och vem som levererat dem till slakteriet har sekretessbelagts av Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: några av de aktuella djuren med förväxta klövar. Foto: Livsmedelsverket.

t20