cIMG_9225
Uppgifter om hot och fysiskt våld mellan kollegor i Coop-butik – från facket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: inte den aktuella butiken. Foto: FoodMonitor.