Föreläggande vid 50 000 kronor i vite mot AAK Dalby
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor