Klagomål om mus i kyldisk med färdigpackade köttbullar – Göteborgs Stad kräver att Willys vidtar åtgärder
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor