k23
Skandalslakteriet Kronfågel vill utöka verksamheten i Valla
Skandalerna med slakteriet Kronfågel AB i Valla har avlöst varandra de senaste åren. Slaktkycklingar har enligt veterinärer utsatts för onödigt lidande och slaktsnusket har varit omfattande. Trots det vill nu skandalslakteriet utöka tillståndet för sin verksamhet med 15 000 ton till totalt 130 000 ton slaktvikt per år. Man planerar att hålla ett öppet samrådsmöte i Medborgarhuset i Valla i början av juni.
”Den planerade produktionsökningen innebär att gränsen för nuvarande tillstånd kan komma att överskridas i slutet av år 2026. För att möta den ökade efterfrågan och säkerställa en långsiktig verksamhet i Valla behöver Kronfågel ansöka om nytt tillstånd för verksamheten i Valla för att möjliggöra en utökad produktion och en utbyggnad av fabriken”, skriver Kronfågel i ett samrådsdokument.
Enligt Kronfågel kommer en planerad utvidgning av anläggningen att skapa upp till 600 nya arbetstillfällen. Bolaget planerar att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL