Inarbetade säkerhetsrutiner frångicks på Oatly – orsakade allvarligt tillbud – personal fick tillsägelse
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor