Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda KLS Ugglarps i Dalsjöfors att använda ”galgbord” som skadat personal
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKANN FRISELL

t20