Livsmedelsverket kräver att Nya Lantfågel på Österlen upphör med slaktsnusk
Enligt Livsmedelsverket har slakteriet Nya Lantfågel på Österlen AB i Simrishamn trots påpekanden inte upphört med slaktsnusk. Tarmar ska ha skurits sönder på ett olämpligt ställe i produktionen och slaktkroppar förorenats. Det utgör enligt myndigheten smittorisker. Nu har Livsmedelsverket riktat ett föreläggande mot Nya Lantfågel på Österlen AB och hotar med 50 000 kronor i vite.
”Livsmedelsverket bedömer att avvikelserna är allvarliga och beslutar därför att företaget ska åtgärda avvikelserna omedelbart”, skriver Livsmedelsverket i dagarna i föreläggandet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20