Förvaltningsrätten bifaller nu delvis Nutifood Sweden AB:s yrkande om inhibition
Som FoodMonitor berättat om tidigare så lade Livsmedelsverket ett förbud mot barnmatstillverkaren Nutifood Sweden AB i Bjuv som omfattade bland annat export till Vietnam. Det riskerade att slå ut bolaget som ansökte om inhibition hos Förvaltningsrätten i Uppsala. Ansökan avslogs först. Men sedan bolagets ombud överklagat till kammarrätten beviljas nu ansökan delvis.
”Förvaltningsrätten bifaller yrkandet om inhibition delvis och förordnar att Livsmedelsverkets beslut, till den del det avser produkter som endast ska exporteras till Vietnam, tills vidare inte ska gälla”, skriver förvaltningsrätten i ett beslut denna vecka.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20