Borde FN börja med konvojer för att säkra leveranser av spannmål med fartyg från Ukraina?
KOMMENTAREN Rysslands olagliga invasion av Ukraina hotar att orsaka miljontals dödsfall genom svält runt om i världen. Detta på grund av blockerade leveranser av spannmål från Ukrainska hamnar. Enligt uppgift ligger just nu 28 miljoner ton spannmål och väntar på fartygstransporter. Den ryska marinen har lagt sig som en propp utanför Odessa. Borde FN börja med konvojer?
Enligt uppgift odlar Ukraina tillräckligt med livsmedel för att kunna livnära 400 miljoner människor om året.
Det finns uppgifter som säger att Ukraina försöker hitta lösningar som att föra ut livsmedel landvägen via olika Nato-länder. Men det tar tid och är dyrt.
Den ökade kostnaden skulle också slå mot fattiga länder av vilka ett flertal är nästan helt beroende av leveranser från Ukraina.
Och Sverige kommer som bekant inte heller undan. Matpriserna stiger och förväntas att fortsätta att stiga.
Ryssland verkar vara helt inställt på att olagligen ockupera hela Ukrainas kustlinje. Det gör att kriget kan bli långvarigt.
Kanske konvojer skyddade av örlogsfartyg under FN-flagg är en temporär lösning? Sådana diskussioner förs enligt uppgift nu.
HÅKAN FRISELL

t20